งาน ธุรการ ใน จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่
งานที่ 1-20 จาก 119 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

นักปฏิบัติการเคมี

Creasia Mill Ltd - จังหวัดลำปาง

พนักงานส่งสินค้า/ยกสินค้า

จังหวัดลำปาง

พนักงานประกอบสินค้า

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการตลาด (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ ( Assistance Sale )

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 11,000-16,000 บาท/เดือน

กุ๊ก

ตำบลสวนดอก, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

หัวหน้าคลังสินค้า

จังหวัดลำปาง - ตำบลฟ้าฮ่าม, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการประสานงาน คีย์ข้อมูล บัญชี ลงบัญชี

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

พนักงานส่งของ ยกของ

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 12,000-15,000 บาท/เดือน

Internal Audit

จังหวัดลำปาง - ตำบลฟ้าฮ่าม, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานถ่ายเอกสาร (ร.พ.สวนดอก)

ตำบลสวนดอก, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง 6,000-9,000 บาท/เดือน

ผู้ร่วมงานฝ่ายขายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษานานาชาติ

ตำบลพระบาท, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

PROJECT MANAGER

ตำบลเวียงตาล, อำเภอห้างฉัตร, จังหวัดลำปาง 20,001-30,000 บาท/เดือน

ขายเคมีอุตสาหกรรม

ตำบลหัวเวียง, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา สวนดอก (เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลสวนดอก, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง 9,500-11,500 บาท/เดือน

พนักงานช่างสำนักงาน

ตำบลสบตุ๋ย, อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริการลูกค้า

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 8,000-9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการในจังหวัดลำปาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>