งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสุรินทร์

งานที่ 1-20 จาก 174 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลบ้านพลวง, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ บริษัทนพเก้าโฮมมาร์ท จำกัด จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ

ตำบลบ้านพลวง, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ข้อมูลพัสดุ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Officer)

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าศูนย์/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ/พนักงานส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

วิศวกรโยธา

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำบลกังแอน, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

พนักงานขาย

ตำบลนอกเมือง, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำบลกังแอน, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

วิศวกรกระบวนการผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ตำบลกังแอน, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมแรงงานในจังหวัดสุรินทร์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>