5  

งานของ Jardine Schindler (Thai) Ltd.

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างทดสอบระบบลิฟต์ (Tester)

Jardine Schindler (Thai) Ltd. - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ

Service Telephone Operator

Jardine Schindler (Thai) Ltd. - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ

ช่างบริการหลังการขาย (กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ภูเก็ต)

Jardine Schindler (Thai) Ltd. - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

ช่างติดตั้ง (กรุงเทพฯ, สาขาภูเก็ต)

Jardine Schindler (Thai) Ltd. - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

Foreman

Jardine Schindler (Thai) Ltd. - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ