29  

งานในอำเภอแม่สอด

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดสาขา แม่สอด ด่วน (Fresh Manager )

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (การทดสอบพันธุ์พืช)

จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครอายุรแพทย์ และสูตินารีแพทย์ ประจำ รพ.นครแม่สอด

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

พนักงานลงสินค้าห้างแมคโครแม่สอด

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 6,001-7,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก พนักงานช่วยขาย (PC) - แผนกสี ประจำเมกาโฮม สาขาแม่สอด (จ.ตาก)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ด่วนมาก พนักงานช่วยขาย (PC) - แผนกสี ประจำเมกาโฮม สาขาแม่สอด (จ.ตาก)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ด่วนมาก พนักงานช่วยขาย (PC) - แผนกสี ประจำเมกาโฮม สาขาแม่สอด (จ.ตาก)

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค 2 สาขาเชียงราย, สาขาแม่สาย จ.เชียงราย, สาขาแม่สอด จ.ตาก (Dry-Foods 2 Supervisor)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภค สาขาแม่สอด (Section Manager - Non Food 2 )

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า สาขาแม่สอด จ.ตาก (Section Manager - Check Out )

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอร์รี่ สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Section Manager - Bakery)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอร์รี่ สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Section Manager - Bakery)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Fresh Food Manager)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

PC พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp ประจำ Mega Home Power Buy แม่สอด จ.ตากรายได้เฉลี่ย 15,000+++

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Nurse

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Sales Support Supervisor/ Manager

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Export Officer

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

พนักงานแผนกต้อนรับ G.S.A

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

วิศวกรประจำหน้างาน

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Restaurant Manager / F&B Services Teacher

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

หน้า:     1 | 2    >>