9  

งานในอำเภอแม่สอด

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานแผนกต้อนรับ G.S.A

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ด่วนมาก รับสมัครพนักงานช่วยขาย (PC) แผนก สี ประจำเมกาโฮม สาขาแม่สอด(จังหวัดตาก)

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

รับสมัครสูตินารีแพทย์และอายุรแพทย์ประจำ รพ.นครแม่สอด

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

วิศวกรประจำหน้างาน

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Restaurant Manager / F&B Services Teacher

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานตาก(แม่สอด)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Executive Chef

Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Right To Play - Driver, Refugee Program, Mae Sot

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 16,000 บาท/เดือน

THVN No.006/2014 Field Assistant, Labour Migration- Mae Sot

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก