20  

งานในอำเภอแม่สอด

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า สาขาแม่สอด จ.ตาก (Section Manager - Check Out )

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค 2 สาขาเชียงราย, สาขาแม่สาย จ.เชียงราย, สาขาแม่สอด จ.ตาก (Dry-Foods 2 Supervisor)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภค สาขาแม่สอด (Section Manager - Non Food 2 )

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Fresh Food Manager)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอร์รี่ สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Section Manager - Bakery)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอร์รี่ สาขาแม่สอด จ.ตาก ด่วน (Section Manager - Bakery)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

พนักงานขายรถฟาร์มแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ (ฟอร์ด) สาขา

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

รับสมัครด่วน พนักงานหลายตำแหน่ง

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

PC พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp ประจำ Mega Home Power Buy แม่สอด จ.ตากรายได้เฉลี่ย 15,000+++

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Nurse

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Export Officer

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Sales Support Supervisor/ Manager

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

พนักงาน PC / แนะนำสินค้า (แม็คโคร แม่สอด)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

พนักงานแผนกต้อนรับ G.S.A

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

วิศวกรประจำหน้างาน

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Restaurant Manager / F&B Services Teacher

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Finance Officer - Mae Sot, Tak

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Chef de cuisine - Kitchen teacher

Hospitality and Catering Training Center - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Restaurant Manager / F&B Services Teacher

Hospitality and Catering Training Center - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Restaurant Manager / F&B Services Teacher

Hospitality and Catering Training Center - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก