11  

งานในอำเภอแม่สอด

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาแม่สอด)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก รับสมัครพนักงานช่วยขาย PC ( ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ )ประจำบ.เมกาโฮม สาขาแม่สอด (จังหวัดตาก)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ด่วนมาก รับสมัครพนักงานช่วยขาย PC ( ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ )ประจำบ.เมกาโฮม สาขาแม่สอด (จังหวัดตาก)

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Monitoring & Evaluation Officer

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานตาก(แม่สอด)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Head of Mission Thailand

Handicap International Belgique - อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Head of Mission - Thailand - Handicap International

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

THVN No.006/2014 Field Assistant, Labour Migration- Mae Sot

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Right To Play - Driver, Refugee Program, Mae Sot

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 16,000 บาท/เดือน

Senior Financial Manager

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Documentation Contractor

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก