13  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกเพิ่มผลผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพทูน่า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

วิศวกรรม

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Pet Food

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และสอบเทียบและระบบคุณภาพ QA)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ Pet food

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกบัญชีระบบSAPข้อมูลคลังสินค้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองหัวหน้าแผนกงานสร้าง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟ ด่วน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา