22  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

แม่บ้าน + เลี้ยงเด็ก บ้านชาวต่างชาติ ตัวเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ต้องการพนักงานขายบ้านประจำโครงการบ้านจัดสรรที่อำเภอเมืองสงขลา 1 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

สถาบันการศึกษา รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Stock & Logist

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าคลังสินค้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน ด่วน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้าส่วนกลาง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(Financial and Accou

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยการเงิน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองผู้จัดการโรงน้ำแข็ง (PC)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2    >>