18  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

โปรแกรมเมอร์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

จำหน้าที่คลังสินค้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

Programmer

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รับสมัคร พนักงานขายแซนวิช วันละชั่วโมงเดียว ช่วงเช้า เมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ด่วนนนน ต้องการเจ้าหน้าที่ส่งเมลล์ วันละ 800 ต้องก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 9,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน + เลี้ยงเด็ก บ้านชาวต่างชาติ ตัวเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ต้องการพนักงานขายบ้านประจำโครงการบ้านจัดสรรที่อำเภอเมืองสงขลา 1 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

สถาบันการศึกษา รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา