20  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Stock & Logist

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าคลังสินค้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน ด่วน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้าส่วนกลาง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(Financial and Accou

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยการเงิน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานคิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองผู้จัดการโรงน้ำแข็ง (PC)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (Purchasing officer

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา