10  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยงานขายส่งออก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ต้องการพนักงานขายบ้านประจำโครงการบ้านจัดสรรที่อำเภอเมืองสงขลา 1 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟ สนามฟุตบอลยูอารีน่า อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน + เลี้ยงเด็ก บ้านชาวต่างชาติ ตัวเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยงานขายต่างประเทศ

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา