7  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัคร แม่ครัว ประจำร้านกาแฟ ด่วน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ด่วน รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 8,500-15,000 บาท/เดือน

ด่วน รับสมัครพนักงานประจำ 1 อัตตรา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 300 บาท/วัน

วิศวกรไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเชื่อม

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายและตลาดในประเทศ

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

วิศวกรโครงการ

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟ สนามฟุตบอลยูอารีน่า อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา