15  

งานในอำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (Purchasing officer

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

วิศวกรควบคุมฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี TK. Books Love You (ด่วน)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองผู้จัดการโรงน้ำแข็ง (PC)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อและรับวัตถุดิบ

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างเครื่องทำความเย็น

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ด่วนรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าประชาสัมพันธ์ (ไ

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

โฟร์แมน โฟร์เลดี้ คิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานห้องเย็น

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานคิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา