7  

งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ธุรการและประสานงาน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขานุการ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานรับส่งเอกสาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

แคชเชียร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานเก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน/เช็คเกอร์ สาขานคร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่างอิเล็กทรอนิคส์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช