8  

งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายประจำภาคใต้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงเชือด

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

โปรแกรมเมอร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายสินค้าปศุสัตว์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Immediate Start NES Teacher-NakhonSiThammarat

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 30,000 บาท/เดือน