12  

งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขาย (นครศรีธรรมราช)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซุปเปอร์ไวเซอร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการฝึกหัด

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขาประจำออฟฟิศ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยรถยนต์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 12,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกขายประกันภัยรถยนต์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงงาน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายผลิตสินค้าแปรรูป

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานบัญชีต้นทุน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาล

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

English Teacher

Srithammarat Suksa, EPAMC - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 30,000 บาท/เดือน