13  

งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุุคคลและธุรการ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการฝึกหัด

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซุปเปอร์ไวเซอร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธุรการและประสานงาน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

แคชเชียร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานรับส่งเอกสาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขานุการ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานเก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน/เช็คเกอร์ สาขานคร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่างอิเล็กทรอนิคส์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายประจำภาคใต้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000-25,000 บาท/เดือน

Immediate Start NES Teacher-NakhonSiThammarat

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 30,000 บาท/เดือน