งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

พนักงานแปรรูปอาหาร(จบ คหกรรม หรือ เทคโนโลยีอาหาร)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Foreman

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พยาบาลวิชาชีพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิศวกรสนาม

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษาการขาย

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยรถยนต์

ปากนคร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน ประจำส่วนกลางอาคาร

บางจาก

Math Teachers Needed

Srithammarat Suksa, EPAMC - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 30,000 บาท/เดือน