78  

งานในอำเภอลาดหลุมแก้ว

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกร

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิทยากร

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรประจำคลังสินค้า

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

Graphic Designer (สิ่งพิมพ์ / Flash Designer / ตัดต่อวีดีโอ)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานคิวซี- พนักงานคิวซี**โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดตรวจสอบคุณภาพ และมีความรู้ด้านเทคนิคผสมสี

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล (มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เลขานุการคณะ(มีประสบการณ์ภาคการศึกษา)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์(ภาษาอังกฤษดี)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่การตลาด iMBA

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจประเมิน TQA(Assessor-TQA)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

Lab Supervisor สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการตลาด ศูนย์นวัตกรรม

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

Production Supervisor

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

QS Supervisor

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้า

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้า

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>