งานในอำเภอลาดหลุมแก้ว

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 106 งาน  

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ-Application คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ(ใช้ภาษาจีนได้ในระดับดี)

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เลขานุการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนดีมาก)

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

ช่างเชื่อม

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

ช่างยนต์

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (Folk lift Driver)

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

โฟร์แมน

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า (Truck Driver)

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

Innovation Management Trainee

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรการผลิต

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานขับรถบริการส่วนกลาง

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ขาย ( Sale)

ตำบลระแหง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่ายเยอรมัน (ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก)

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลคลองพระอุดม, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

Programmer

ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในอำเภอลาดหลุมแก้ว
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>