งานในตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 44 งาน  

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

QC & EN Staff

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนการผลิต

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกเทคนิค (Technical Manager)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกการเงิน ( Finance Supervisor )

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่แผนกเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์(2D,3D)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างพิมพ์แว๊ก+ช่างพิมพ์โลหะ

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลึง

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

Logistics Manager/Logistics Supervisor

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายบุคคล (HR)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

สมุห์บัญชี/ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สรรหา

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานการตลาด

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรขาย / พนักงานขาย / ประสานงานขาย

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>