งานในตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Manager)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 15,000-30,000 บาท/เดือน

Programmer.Net

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรเครื่องกล

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้ากราฟฟิก Graphic Design

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ธุรการฝ่ายขาย

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 12,000-15,000 บาท/เดือน

จนท.ประสานงานขาย (เขียนแบบ)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

จนท.วางแผนการผลิต

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานควบคุมคุณภาพไลน์ผลิต

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ ( QA )

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์(2D,3D)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่วางแผน/หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยฝ่ายวางแผน

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกการเงิน ( Finance Supervisor )

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกเทคนิค (Technical Manager)

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

สมุห์บัญชี/ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

Logistics Manager/Logistics Supervisor

ตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลไร่ขิง, อำเภอสามพราน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>