งานในตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 9,000-11,000 บาท/เดือน

ครู และ ครูผู้ช่วย วิชาคณิต และ อังกฤษ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานขับรถ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี (สามารถสมัครได้ตามหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตที่ไฟล์แนบ)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 11,280-18,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าทีมผลิต และควบคุมคุณภาพ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่บุคคล

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรผลิต และบรรจุ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิค

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานรับรถ / ประเมินราคา

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

การตลาด

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

Sale

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เลขานุการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิค

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

Marketing Executive.(บริษัทเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของสุนัข แมว)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าควบคุมการผลิต และ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ(ไข่ไก่)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

Graphic/Art Director/Web Developer/Online MK 35-50,000/เดือน

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานขายเงินสด/เครดิต และธุร

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับสมัคร พาร์ทเนอร์ (Business Partner) อนิตาคลินิก สาขาเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล รายได้ดีมาก

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา