งานในตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

เจ้าหน้าที่สต็อกวัตถุดิบ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานในครัว

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานฝ่ายบุคคล

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ(ไข่ไก่)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

ครูผู้ช่วย วิชาคณิต และ อังกฤษ (คุมอง บางใหญ่)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 300-400 บาท/วัน

พนักงานเสิร์ฟหญิงรายได้รวม 15,000-18,000 สามารถพูดอังกฤษ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ / พนักงานบุคคล

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

PC

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 9,300 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 9,000-11,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าทีมผลิต และควบคุมคุณภาพ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่บุคคล

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรผลิต และบรรจุ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานรับรถ / ประเมินราคา

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

การตลาด

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

Sale

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เลขานุการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานขายเงินสด/เครดิต และธุร

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับสมัคร พาร์ทเนอร์ (Business Partner) อนิตาคลินิก สาขาเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล รายได้ดีมาก

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา