งานในตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 78 งาน  

วิศวกรวางแผนการผลิต

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายบุคคล

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานบัญชี

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ปรึกษาการขาย (เซลล์)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรจัดซื้อ

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเครื่องทอผ้า (นิตติ้ง/วาร์ปนิตติ้ง)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนงานขายประจำโครงการ

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

QA Manager

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานประสานงานขาย

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 60 บาท/ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเครื่องกล

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 33,820-95,710 บาท/เดือน

วิศวกรควบคุมการผลิต (วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกรเครื่องกล)**ด่วนมากที่สุด

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

ธุรการ-ประสานงาน

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานหน่วยจ่ายกลาง

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>