งานในตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Guest Service Agent

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 12,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 13,000 บาท/เดือน

Front Office Supervisor/มีประสบการณ์โรงแรมโดยตรง

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 15,000 บาท/เดือน

Front Office Supervisor

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พ่อครัว - ผู้ช่วยพ่อครัว

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย / ชาย / หญิง

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา