งานในตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 141 งาน  

Production Engineer

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการก่อสร้าง

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

QA. ENGINEER

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเทคนิค (Technician)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Inprovement Supervisor (MT)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานบัญชี

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

PLANNER

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ -บัญชี

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Heat treatment Leader/Supervisor

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ขายและบริการลูกค้า (ประจำสาขา บางปะกง)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรเครื่องกล

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานเขียนแบบ

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Safety Officer(จป.วิชาชีพ)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leader พนักงานธูรการผลิต (แผนกเครื่องฉีด)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

CNC Maintenance Supervisor

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

CNC Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ )

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Production Supervisor 3 อัตรา /Production Engineer 2 อัตรา

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>