งานในตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 70 งาน  

ช่างยางรถ

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Building and Facility Maintenance Supervisor (อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค)

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Equipment Mantenance / ซุปเปอร์ไวเซอร์งานซ่อมบำรุง

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Sales & Event Officer (Sriracha&Bowin)

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Technician Setup mold

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถส่นกลาง

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน้าร้าน ชาย/หญิง

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

CNC Machine Supervisor

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

Administrator/Personal

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

STAFF ประจำแผนก Part Control

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

TECHNICIAN ประจำแผนก PAINT

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมประกอบโมลด์แม่พิมพ์

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

LAB Engineer

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานส่งเอกสาร

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ครูฝึกสอนและอบรมพนักงานขับรถ (Driver Trainer) ประจำ ภูเบี้ย

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง/Piping/Scaffolding)

ตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลทุ่งสุขลา, อำเภอศรีราชา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>