งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 30 งาน  

ช่างไฟฟ้า

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่าง CNC

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างกลึง/ ช่างเชื่อมอาร์กอน / พนักงานทั่วไป

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายบุคคล

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิตประจำที่โรงงานสมุทรสาคร และโรงงานสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ - ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Sales ประจำโรงงานสมุทรสาคร

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรวางแผนการผลิต / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการ สาขาสมุทรสาคร

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานติดรถ รายได้ดี

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์งานระบบสารสนเทศ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร QE (สาขาสมุทรสาคร)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรควบคุม คุณภาพ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้า QA/QC

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ครูฝึกสอนขับรถ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisorห้องปฏิบัติการ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>