งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

พนักงานทั่วไป

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถ 6-10 ล้อ (รถแทงค์)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างยนต์ 10 ล้อ และ ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างกลึง

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง(Operation and Maintenance Manager)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - 35,000-50,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส (Senior Electrical Engineer)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผลิต Sup./ QC Mgr/ ช่าง/ QC,QA.Sup./ บุคคล/ จป./คีย์ข้อมูล

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างฝึกหัด (ผู้ช่วยช่างยนต์)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor ฆ่าเชื้อและเป่าแห้ง

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพและมาตรฐาน

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor บรรจุปิดฝาสินค้า Standard

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในกระบวนการคลังสินค้า

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์งานระบบสารสนเทศ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร QE (สาขาสมุทรสาคร)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรควบคุม คุณภาพ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้า QA/QC

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป สามารถติดรถส่งของได้ (4ล้อ)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา