งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

Technician ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production / QA Supervisor

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Costing Senior Staff

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ GPS, IT, จนท.ระบบISO

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดส่ง , เจ้าหน้าที่บุคลล , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Unit Heat

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา