งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดส่ง , เจ้าหน้าที่บุคลล , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Instrument Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Planning Staff / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Technician ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Costing Senior Staff

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา