งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 300 บาท/วัน

Technician ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production / QA Supervisor

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Section Head

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Instrument Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Planning Staff / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา