งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

ล่ามญี่ปุ่น (Japanese Translator)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Assistant Manager or Manager

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดส่ง , เจ้าหน้าที่บุคลล , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ GPS, IT, จนท.ระบบISO

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนก Engineer New Model

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Process Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Process Engineer (CNC Machine)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่าม

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา