23  

งานในจังหวัดหนองบัวลำภู

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายประจำห้าง Lotus-หนองบัวลำภู (ด่วน)

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดหนองบัวลำภู - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพยาบาลไตเทียม (full time,part time) จ.หนองบัว โทร 092

จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 15 ถึง 22 กรกฎาคม 2557

จังหวัดหนองบัวลำภู - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด - จังหวัดหนองบัวลำภู - 40,000-70,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จังหวัดหนองบัวลำภู

พยาบาลวิชาชีพ

ประเภทงาน - จังหวัดหนองบัวลำภู - 15,000 บาท/เดือน

ศัลยแพทย์

ประเภทงาน - จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้ัาการตลาด ประจำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

พนักงานขายประจำสำนักงานใหญ่ อ.เมืองหนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

พนักงานการเงิน, ประจำสาขาร้านในเมือง อ.เมืองหนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าหน้าที่บุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

ตำแหน่ง พนักงาน IT

จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ....ประจำสำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

พนักงานจัดซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

พนักงานขับรถจัดส่ง....ด่วนมาก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพยาบาลไตเทียม (full time,part time) จ.หนองบัว โทร 092

จังหวัดหนองบัวลำภู

ธุรการอะไหล่.......ด่วนมาก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าหน้าที่บัญชี......ด่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดหนองบัวลำภู

ช่างไฟฟ้า (ประจำภาคอีสาน)

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ - จังหวัดหนองบัวลำภู

หน้า:     1 | 2    >>