29  

งานในจังหวัดพิจิตร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ครูประถมศึกษาชั้น ป2/ป3 (รายได้สูง)

จังหวัดพิจิตร - 15,000 บาท/เดือน

ครูปฐมวัย/หัวหน้าฝ่ายอนุบาล (รายได้สูง)

จังหวัดพิจิตร - 16,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

sale (ประจำสาขาพิจิตร)

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 11,000-18,000 บาท/เดือน

## โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร รับสมัคร กุมารแพทย์

จังหวัดพิจิตร - 250,000 บาท/เดือน

พนักงานออฟฟิต/ เสมียน

บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,000-11,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 7,500 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา (รายได้สูง)

จังหวัดพิจิตร - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วนมาก (พิจิตร , เพชรบูรณ์)

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดพิจิตร

PC ประจำร้านนิดกิ๊ฟช๊อป พิจิตร สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิจิตร - 10,000 บาท/เดือน

General Manager (ปฏิบัติงาน จ.พิจิตร)

จังหวัดพิจิตร

รับสมัครงาน สัตวบาล ประจำฟาร์มสุกร ที่ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

อำเภอวังทรายพูน, จังหวัดพิจิตร

สัตวบาลฟาร์มสุกร

จังหวัดพิจิตร

หน้า:     1 | 2    >>