42  

งานในจังหวัดพิจิตร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)

จังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำคลังก๊าซคลังพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานบัญชี

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานออฟฟิศ/เสมียน

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,000 บาท/เดือน

ครูผู้ช่วย วุฒิ ม.6 (ระดับอนุบาล) โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (รายได้สูง) โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

จังหวัดพิจิตร - 15,000 บาท/เดือน

ครูปฐมวัย/หัวหน้าวิชาการฝ่ายอนุบาล (รายได้สูง)

จังหวัดพิจิตร - 16,000 บาท/เดือน

ครูประถมศึกษาชั้น ป2/ป3 (รายได้สูง)

จังหวัดพิจิตร - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้า)

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Draftman Engineer

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร

หัวหน้าซ่อมบำรุง

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 30,000-40,000 บาท/เดือน

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 20,000-40,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Senior M&E Engineer

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร

ช่างกลโรงงาน

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

รับสมัคร พนักงานธุรการ ด่วนมาก

Advance search - จังหวัดพิจิตร - บางบอน, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

Retail Sales Executive(RSE-Nokia)ดูแลเขตพิจิตรและเพชรบูรณ์รายได้เฉลี่ย20,000+++

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์

Retail Sales Executive(RSE-Nokia)ดูแลเขตพิจิตร,เพชรบูรณ์รายได้เฉลี่ย20,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดพิจิตร

ครูผผู้สอน

จังหวัดพิจิตร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>