14  

งานในจังหวัดพิจิตร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(เขตกำแพงเพชร พิจิตร)

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดพิจิตร - 15,000-23,000 บาท/เดือน

พนักงานออฟฟิต ตรวจสอบคุณภาพข้าว

บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 8,500-9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ประจำสาขา พิจิตร

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด - จังหวัดพิจิตร

พนักงานบัญชี

บริษัท ศ.แสนดี จำกัด - จังหวัดพิจิตร

### โรงพยาบาลสหเวช จังหวัดพิจิตร รับสมัครแพทย์ กรุมารแพทย์,อายรุแพทย์

จังหวัดพิจิตร - 200,000 บาท/เดือน

รพ.ชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร รับสมัคร กุมารแพทย์,อายุรแพทย์,รังสีเทคนิค,พยาบาล

จังหวัดพิจิตร - 250,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ประจำ ศูนย์วิชาการ RAC สาขาพิจิตร

โรงเรียน รัชดาวิทยา - จังหวัดพิจิตร - 8,500-9,000 บาท/เดือน

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (10 ตำแหน่ง)

จังหวัดพิจิตร - 14,500 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน