งานในจังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 135 งาน  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จังหวัดพิจิตร - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

____ด่วน____รพ.สหเวช จ.พิจิตร รับสมัครแพทย์ Full time

จังหวัดพิจิตร

พนักงานเสิร์ฟ

ตำบลกำแพงดิน, อำเภอสามง่าม, จังหวัดพิจิตร - ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

การตลาด

ตำบลบึงบัว, อำเภอวชิรบารมี, จังหวัดพิจิตร - 10,000 บาท/เดือน

จนท.แคชเชียร์

ตำบลรังนก, อำเภอสามง่าม, จังหวัดพิจิตร - 10,001-15,000 บาท/เดือน

จนท.บัญชี

ตำบลรังนก, อำเภอสามง่าม, จังหวัดพิจิตร - 10,001-15,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

ตำบลรังนก, อำเภอสามง่าม, จังหวัดพิจิตร - 5,001-10,000 บาท/เดือน

จนท.ธุรการ

ตำบลรังนก, อำเภอสามง่าม, จังหวัดพิจิตร - 10,001-15,000 บาท/เดือน

____ด่วน____รพ.สหเวช จ.พิจิตร รับสมัครแพทย์ Full time

จังหวัดพิจิตร

____ด่วน____รพ.สหเวช จ.พิจิตร รับสมัครแพทย์ Full time

จังหวัดพิจิตร

พนักงานล้างอัดฉีด

ตำบลท่าหลวง, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

พนักงานเสริฟ

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

แม่บ้าน

อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

ช่างเชื่อม

ตำบลย่านยาว, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

ผู้จัดการสาขา

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

ช่างยนต์

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร - ตำบลคลองคะเชนทร์, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

ตำบลตะพานหิน, อำเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร

ช่างกลึง

ตำบลคลองคะเชนทร์, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์

พนักงานคีย์ข้อมูล

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในจังหวัดพิจิตร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>