150  

งานในจังหวัดตาก

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการร้าน

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 11,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

จังหวัดตาก

แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก

จังหวัดตาก

พนักงานขาย จ.ตาก (หน่วยรถ/เงินสด)

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดตาก - 19,000-30,000 บาท/เดือน

ด่วน เจ้าหน้าที่ Marketing ประจำสาขา ตาก แม่สอด ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ติดต่อคุณตั้ม 092

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด - จังหวัดตาก - 25,000-35,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) ประจำสาขาตาก

Thanachart Bank PCL. - จังหวัดตาก

ธุรการ Part Time (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ขายอะไหล่ (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

พนักงานคลังสินค้าและขนส่ง (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-12,000 บาท/เดือน

ช่างศูนย์บริการ (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 13,000 บาท/เดือน

พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ สาขาพบพระ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-12,000 บาท/เดือน

ธุรการตลาด (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ สาขาพบพระ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-12,000 บาท/เดือน

ช่างบริการ (ปฏิบัติงานที่หจก.วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก - 9,551-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่บจก.คูโบต้า แม่สอด)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดตาก

หน้า:     1 | 2 | 3    >>