งานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 1035 งาน  

Sales Staff (Sales Coordinator)

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

Interpreter

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

Staff in Document Management Div.(Chachoengsao)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 24,000-30,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-60,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 55,000-60,000 บาท/เดือน

Import & BOI Assistant Manager

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 35,000-50,000 บาท/เดือน

HR & Administration

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

QC Staff

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Purchasing Staff*Chachongsao

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Line Production Staff (QS Staff)

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Sale/Sale Section

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 40,000-55,000 บาท/เดือน

HR Manager

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 50,000-60,000 บาท/เดือน

Senior Staff or Supervisor (Asean Sales)

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 23,000-30,000 บาท/เดือน

QA Assistant Manager

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 35,000-45,000 บาท/เดือน

Asst. Manager Engineer

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 35,000-42,000 บาท/เดือน

Transportation staff (Chachoengsao)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-20,000 บาท/เดือน

Maintenance Engineer

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-30,000 บาท/เดือน

HR Senior Supervisor

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-35,000 บาท/เดือน

Inspector (Chachoengsao)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-25,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter Staff (Gateway)

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 25,000-45,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>