งาน เลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการ ใน ภาคเหนือ

งานที่ 1-20 จาก 303 งาน  

พนักงานต้อนรับ - *พูดภาษาฝรั่งเศสได้

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

จังหวัดเชียงใหม่ - 11,000-12,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการขาย (สำนักงานเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (หญิง)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานธุรการขาย (สำนักงานเชียงใหม่)

ตำบลหนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำบลชมภู, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์/ธุรการงานบุคคล(ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์)

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 33,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำออฟฟิศ(ลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 10,000-17,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร

จังหวัดเชียงใหม่ - 33,000 บาท/เดือน

Teacher Assistant

จังหวัดเชียงใหม่

GSA พนักงานต้อนรับชาย

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER

จังหวัดลำพูน - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำออฟฟิศ สาขาทิพเนตร

ตำบลหายยา, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาการลงทุน/เลขาสำนักงาน/ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำออฟฟิศ สาขาหางดง

ตำบลหางดง, อำเภอหางดง, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

Receptionist

ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 3,500 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>