งาน เลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการ ใน ภาคตะวันออก

งานที่ 1-20 จาก 372 งาน  

Assistant Mrg. (Transporation division) in Wellgrow

กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-45,000 บาท/เดือน

Sales Assistant (Amanakorn)

จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

Assistant Account Manager

จังหวัดระยอง - 35,000-40,000 บาท/เดือน

Logistic Assistant Manager

TOYO FILLING INTERNATIONAL CO., LTD. - ภาคตะวันออก

Logistic Assistant Manager

TOYO FILLING INTERNATIONAL CO., LTD. - ภาคตะวันออก

Logistic Assistant Manager

TOYO FILLING INTERNATIONAL CO., LTD. - ภาคตะวันออก

พนักงานต้อนรับ

ตำบลเกาะช้าง, อำเภอเกาะช้าง, จังหวัดตราด - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานธุรการ

จังหวัดชลบุรี

เลขานุการ (ญีปุ่น

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานธุรการ

บริษัท จันทบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด - จังหวัดจันทบุรี

พนักงานต้อนรับ โรงแรม

จังหวัดชลบุรี

Maintenance Assistant Manager

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการประมูลรถยนต์

ตำบลคลองตำหรุ, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Receptionist)

โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี - จังหวัดจันทบุรี - 350 บาท/วัน

ธุรการประจำออฟฟิศและพนักงานประจำออฟฟิศทั่วไป ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 13,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

ตำบลพานทอง, อำเภอพานทอง, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

Shengtai Broware Thailand Co., Ltd - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ -บัญชี

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>