งาน เลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการ ใน ภาคกลาง

งานที่ 1-20 จาก 66 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานธุรการ ด่วนค่ะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานธุรการ ด่วนค่ะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานธุรการ ด่วนค่ะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการประสานงานขาย (เมือง) จ.พิษณุโลก

บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานธุรการ ด่วนค่ะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ

จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ (จ้างเหมาปฏิบัติงาน)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก 16,000 บาท/เดือน

รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โซน ภาคตะวันตก ( อยุธยา , สมุทรสาคร )

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17,500-19,500 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ ด่วนค่ะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล (Data Entry Officer) _พิษณุโลก

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล (สัญญาจ้าง) _สุพรรณบุรี

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด - จังหวัดสุพรรณบุรี 9,000-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขานุการ

จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาพิษณุโลก 2 ASGM1 (Assistant Store General Manager 1)

จังหวัดพิษณุโลก

เลขานุการ

Rachakram Golf Club & Resort - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

จังหวัดพิษณุโลก - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 13,800-18,000 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสระบุรี

Front Office Manager

จังหวัดนครสวรรค์

เลขาผู้บริหาร

บริษัท คนพื้นที่ จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>