งาน เลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการ ใน ภาคกลาง

งานที่ 1-20 จาก 131 งาน  

Secretary & Interpreter

101 HAT Co., Ltd. - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลสามบัณฑิต, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 330-390 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการสัญญาจ้าง 1 ปี 2 อัตรา (ประจำสำนักงานบางนา ทาวเวอร์)

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ

จังหวัดสระบุรี

พนักงานธุรการวิศวกรรม

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการเช่าซื้อ ประจำสาขาสระบุรี (ด่วนมาก)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ(โรงงานพิษณุโลก)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการผู้บริหาร

ตำบลช้างใหญ่, อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานออฟฟิศ

ค็อกพิท ลพบุรียานยนต์ - จังหวัดลพบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ ด่วนๆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเลขาณุการ - งานด้านเสมียน- ธุรการในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>