งาน เทคโนโลยี - โทรคมนาคม ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

จังหวัดเพชรบุรี

งานที่ 1-13 จาก 13 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Programmer (Japanese or English language)

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 20,000-35,000 บาท/เดือน

SYSTEM ANALYST

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 20,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - Lotus ราชบุรี

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - IT) สาขาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด - ตำบลปราณบุรี, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โปรแกรมเมอร์

ตำบลวังก์พง, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT โปรแกรมเมอร์

จังหวัดกาญจนบุรี

IT support

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 35,000-42,000 บาท/เดือน

JAVA PROGRAMMER

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 18,000-32,000 บาท/เดือน

Network Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 30,000-50,000 บาท/เดือน

Back-End Developer (Rama 9)

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 30,000-35,000 บาท/เดือน

Sales Engineer (CAD / CAM Software)

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 20,000-30,000 บาท/เดือน

Web/Graphic Designer - UX/UI (Rama-9)

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 30,000-40,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเทคโนโลยี - โทรคมนาคมในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา