งาน อุตสาหกรรมไม้ - กระดาษ -เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

งานที่ 1-2 จาก 2 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฟอร์นิเจอร์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา 15,000-20,000 บาท/เดือน

Carpenter & Painter

จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมไม้ - กระดาษ -เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา