งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 304 งาน  

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล (ด่วนมาก)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลบ้านพรุ, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

ตำบลท่าข้าม, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า (แผนกไบโอแก๊ส) ด่วนมาก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างซ่อมบำรุง

บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด - ตำบลหนองช้างแล่น, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง

ช่างก่อสร้าง/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างทาสี

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลบ้านพรุ, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายผลิต

บจก.ศรีเจริญทรัพย์พาราวู้ด - ตำบลทุ่งกระบือ, อำเภอย่านตาขาว, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลพะตง, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

บ.เอสดีที พาราวู้ด จำกัด - ตำบลหนองช้างแล่น, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

ตำบลบ่อยาง, อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

Maintenance Technician / Electrician

ตำบลศรีสุนทร, อำเภอถลาง, จังหวัดภูเก็ต

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

ตำบลบ่อยาง, อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลพะตง, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลพะตง, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลบ้านพรุ, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>