งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 171 งาน  

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการโรงงาน สินค้าน้ำดื่ม (ประจำภาคเหนือ)-เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมบำรุง**ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักร

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

หัวหน้าแผนก/ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตโรงดอง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดลำปาง

ช่างซ่อมเครื่องจักร(ชำนาญงาน)

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) ด่วนมาก

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรการผลิต

จังหวัดลำปาง

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดเชียงใหม่

ประสานงาน Line ผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุง(รถโดยสาร)

ตำบลหนองป่าครั่ง, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

PLANT MANAGER (ผู้จัดการโรงงาน)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ตำบลเหล่ายาว, อำเภอบ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน

เสมียนโรงงาน

ตำบลบ้านโฮ่ง, อำเภอบ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน

ช่างซ่อมบำรุงอาคารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>