งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 84 งาน  

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดเชียงใหม่

Maintenance Engineer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา พรอมเมนาดา (เชียงใหม่)

บริษัท เอส เอฟ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานฝ่ายผลิต บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ.เชียงใหม่ (ด่วนมาก)

จังหวัดเชียงใหม่ - 33,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง ขับรถได้ทำงานนอกเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงหน่วยไฟฟ้าและประปา

ตำบลชมภู, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร

จังหวัดเชียงใหม่

Production Manager

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Asst.Production Manager

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Maintenance Manager

จังหวัดลำพูน - 10,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานช่างแผนกซ่อมบำรุง (ชาย) อ.แม่แตง

ตำบลแม่แตง, อำเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Mechanical Maintenance Engineer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำบลแม่ข่า, อำเภอฝาง, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

วิศวกรซ่อมบำรุง

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

วิศวกรโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

Maintenance Section Head

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Production Engineer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>