งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-20 จาก 167 งาน  

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลหนองบัวศาลา, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก ประจำขอนแก่น

ตำบลบึงเนียม, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท ไทย ซัง จิน เทค จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

กรุงเทพฯ - ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

Improvement / Electrical / Production Engineer

ตำบลสุขสวัสดิ์, อำเภอไพรบึง, จังหวัดศรีสะเกษ

ช่างควบคุมเครื่องจักร

จังหวัดนครราชสีมา

Production Supervisor / Engineer

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)

ตำบลบ้านด่าน, อำเภอบ้านด่าน, จังหวัดบุรีรัมย์

ผช.ผจก. หรือ ผจก. ควบคุมคุณภาพ (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าฝ่ายผลิต

จังหวัดนครราชสีมา

ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุง

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลโพนข่า, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำกะการผลิต

ตำบลหนองสาหร่าย, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)

ตำบลบ้านด่าน, อำเภอบ้านด่าน, จังหวัดบุรีรัมย์

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปั้มลม

ตำบลร่มเกล้า, อำเภอนิคมคำสร้อย, จังหวัดมุกดาหาร

ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (โรงงานขอนแก่น)

ตำบลน้ำพอง, อำเภอน้ำพอง, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>