งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-20 จาก 166 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

แม่บ้านโรงงาน

ตำบลไทรน้อย, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 350 บาท/วัน

วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต

ตำบลขามทะเลสอ, อำเภอขามทะเลสอ, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัดมหาสารคาม

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างกลโรงงาน

จังหวัดนครราชสีมา - 11,000-14,000 บาท/เดือน

หัวหน้าซ่อมบำรุงประจำโรงไฟฟ้าอุดร

จังหวัดอุดรธานี - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง

EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS COMPANY LIMITED - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

แม่บ้านโรงงาน

EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS COMPANY LIMITED - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

จังหวัดนครราชสีมา - 17,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานซ่อมบำรุง

จังหวัดร้อยเอ็ด - 25,000-50,000 บาท/เดือน

วิศวกรประจำโรงงาน

จังหวัดบุรีรัมย์ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

แม่บ้านโรงงาน

ตำบลไทรน้อย, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 350 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรซ่อมบำรุง

จังหวัดนครราชสีมา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงรถหกล้อ/สิบล้อ

จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

ตำบลละลวด, อำเภอชำนิ, จังหวัดบุรีรัมย์ - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 9,000-15,000 บาท/เดือน

แม่บ้านโรงงาน

ตำบลไทรน้อย, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 350 บาท/วัน

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิคอิเลคโทรนิค

ตำบลโพนข่า, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ

Purchasing Staff / Production Staff

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต 3 / จป.วิชาชีพ / ช่างจักร / พนักงานขับรถยก

ตำบลหนองบัวศาลา, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

Production Manager

ตำบลตรวจ, อำเภอศรีณรงค์, จังหวัดสุรินทร์ - ตำบลแก, อำเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์ - 13,300 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>