งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 91 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PD Mgr. for Bangladesh) Urgent

จังหวัดเพชรบุรี

จนท.วางแผนการผลิต

ตำบลคลองสี่, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - ตำบลลาดโพธิ์, อำเภอบ้านลาด, จังหวัดเพชรบุรี

Maintenance Staff/Maintenance Manager

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ Industrial Engineer

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำบลหินเหล็กไฟ, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง/โฟร์แมน

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนผลิต

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำบลหนองอ้อ, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าวางแผนการผลิต

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor

ตำบลอ้อมใหญ่, อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - จังหวัดเพชรบุรี

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลรางสาลี่, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

Merchandising Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์)

จังหวัดเพชรบุรี - 35,000-40,000 บาท/เดือน

Maintenance Manager

จังหวัดราชบุรี

Production Planner

ตำบลวังขนาย, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 35,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกรส่วนผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

Production Supervisor

ตำบลหนองกลางนา, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าฝ่ายผลิต พลาสติก

จังหวัดเพชรบุรี - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง สาขา โรบินสัน แม่สอด

บริษัท เอส เอฟ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดตาก

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>