งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-18 จาก 18 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป - Hop inn Hotel สาขาจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกาญจนบุรี 10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด - จังหวัดราชบุรี

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขา บิ๊กซี เพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

จังหวัดราชบุรี 13,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายผลิต (IE)

จังหวัดราชบุรี 15,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร

จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ( โรงแรม )

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Production Technician

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงคุ๊กเกอร์

ตำบลวังก์พง, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Job ID: 8827] Marketing Engineer for Industrial part

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PD Mgr. for Bangladesh).. Urgent

จังหวัดเพชรบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา