งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 76 งาน  

วิศวกรโรงงาน

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง,ช่างซ่อมบำรุง (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

จังหวัดเพชรบุรี

จนท.วางแผนการผลิต

ตำบลลาดโพธิ์, อำเภอบ้านลาด, จังหวัดเพชรบุรี - ตำบลคลองสี่, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

Production Planning Engineer

ตำบลบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรประจำโรงงาน

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Production Supervisor

ตำบลปราณบุรี, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิศวอุตสาหการ/เครื่องกล/เคมี

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

รับสมัครช่างเชื่อม ช่างกลึง ช่างกลโรงงาน

ตำบลบางแพ, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง ช่างแผนกผลิต พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลสร้อยฟ้า, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

พนักงานแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า โรบินสันแม่สอด

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 10,001-12,000 บาท/เดือน

Maintenance Staff

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง,หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลหัวหิน, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PD Mgr. for Bangladesh).. Urgent

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>