งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 47 งาน  

Maintenance Engineer (Kanchanaburi)

จังหวัดกาญจนบุรี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้างานผลิตไฟฟ้า

ตำบลทรายทอง, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Maintenance Manager

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานราชบุรี)

ตำบลเขาขลุง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลบ้านม่วง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Production Supervisor

ตำบลหนองกลางนา, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างสอบเทียบเครื่องมือ

ตำบลอุโลกสี่หมื่น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงคุ๊กเกอร์

ตำบลวังก์พง, อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Production Planner

ตำบลสระพัง, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุง

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Production Officer (ประจำราชบุรี)

ตำบลโพธาราม, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ตำบลบางแพ, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำบลเขาย้อย, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Production Planning Engineer

ตำบลบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>