งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 77 งาน  

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลเขาขลุง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขาใหม่ บิ๊กซี เพชรบุรี

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ยิ่งทำยิ่งเจริญ - จังหวัดกาญจนบุรี

Production Supervisor/หัวหน้าผู้บังคับบัญชาควบคุมงานวิศวกรรมอาหาร

ตำบลกำเนิดนพคุณ, อำเภอบางสะพาน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Senior Production Supervisor / Continuous Improvement (CI) Supervisor

ตำบลบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Production Supervisor

ตำบลหินเหล็กไฟ, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานขายและพนักงานฝ่ายผลิตเบเกอรี่

ตำบลหน้าเมือง, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีการผลิต

ตำบลหินเหล็กไฟ, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี)

ตำบลเขาขลุง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กาญจนบุรี)

บริษัท ศรีชงโค จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

บริษัท ศรีชงโค จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานซ่อมบำรุง(คุมงานก่อสร้าง)

บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด - จังหวัดราชบุรี

ช่างกลึง, CNC, QA, วิศวกร

ตำบลท่าผา, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>