งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 101 งาน  

Production Supervisor

ตำบลหินเหล็กไฟ, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

Production Engineer (Phetchaburi plant or Leamchabang plant)

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเขาขลุง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Production Engineer

ตำบลแม่กุ, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงาน)

จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกรการผลิต

จังหวัดเพชรบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

Production Officer

ตำบลโพธาราม, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานที่ราชบุรี)

ตำบลเขาขลุง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าช่างเชื่อม/ช่างผลิตตัวอย่าง

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Production Planner

ตำบลสระพัง, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมเครื่องจักร

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรโรงงาน

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Technician) สาขาเพชรบุรี

ตำบลสระพัง, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลคลองสี่, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - ตำบลลาดโพธิ์, อำเภอบ้านลาด, จังหวัดเพชรบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>