งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 83 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต (แผนก finishing)

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9,240 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายผลิต (แผนก cut-built up beam)

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9,240 บาท/เดือน

Supervisor - แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล (จ.กำแพงเพชร)

ตำบลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

พนักงานซ่อมบำรุง ประจำสระบุรี

บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดสระบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

พนักงานฝ่ายผลิต

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

Supervisor - วางแผนการผลิตต่างประเทศ (วังน้อย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor - บำรุงรักษาและวางแผน (บางบาล)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>