งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 433 งาน  

Production Engineer

ตำบลบ่อโพง, อำเภอนครหลวง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะผลิต

ตำบลโคกตูม, อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

CNC Technician

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตำบลดอนพุด, อำเภอดอนพุด, จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

Foreman (ติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต

จังหวัดสระบุรี - 12,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง(เขตบางประอินทร์)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรซ่อมบำรุง

ตำบลลาดบัวหลวง, อำเภอลาดบัวหลวง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฟร์แมนควบคุมงานผลิต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง(อยุธยา สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี - 10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ตำบลหน้าพระลาน, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล

ตำบลหนองมะค่าโมง, อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี

Maintenance Section Manager (Mechanical or Electrical) @Nongkhae Plant

จังหวัดสระบุรี - 5,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>