งาน อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งานที่ 1-20 จาก 1567 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

Atsumi (Thailand) Co., Ltd. - อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

QC ( Food Manufacturer )

กรุงเทพฯ 18,000-25,000 บาท/เดือน

Production Section Manager (Pathum thani)

จังหวัดปทุมธานี 30,000-70,000 บาท/เดือน

Maintenance Engineer(Japanese Speaker)

บางนา, กรุงเทพฯ - อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Sodick (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Sodick (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดปทุมธานี

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน

กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสาคร 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานส่วนผลิต

ตำบลบางเขน, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

กรุงเทพฯ

แม่บ้านโรงงาน

จังหวัดนนทบุรี 350 บาท/วัน

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พี.พี. ฟูดส์ซัพพลาย จำกัด - ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพฯ

พนักงานซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างซ่อมบำรุง

กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุงติดตั้ง

กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

กรุงเทพฯ

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมโรงงานการผลิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>