งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 86 งาน  

ช่างเชื่อมเหล็ก,ช่างเชื่อมสแตนเลส, ช่างประกอบ (PSE)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 400-600 บาท/วัน

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด รับสมัคร ช่างเชื่อมโลหะ

ภาคใต้

ช่างเชื่อม

อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม

โรงงานนาโต๊ะหมิง - ตำบลนาโต๊ะหมิง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม / ช่างไฟฟ้า

ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 12,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม ช่างประกอบงานเหล็ก

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - สนามบิน, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

ช่างเชื่อมอารืก้อน,เชื่อมไฟฟ้า

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม ช่างกล (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

จังหวัดสงขลา - 300 บาท/วัน

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม / ช่างไฟฟ้า

ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 12,000 บาท/เดือน

ช่างเหล็ก

จังหวัดภูเก็ต

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่างด่วน(สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>