งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 88 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างเชื่อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างเชื่อม/ช่างกลึง (ประจำท่าหมอไทร-จะนะ) ด่วน

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อม(ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม (ด่วนมาก)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

ตำบลบ้านพรุ, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

QC งานโครงโลหะ (ช่างทันตกรรม)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัครช่างเชื่อม ช่างสแตนเลส

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม (งานป้าย)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม ช่างกล (ด่วน)

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัด - ตำบลกันตัง, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

ช่างเชื่อมไฟฟ้า,อาร์กอน

จังหวัดสงขลา

รับสมัครช่างเชื่อม ช่างสแตนเลส

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม (งานป้าย)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อมไฟฟ้า,อาร์กอน

จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อมเหล็ก

จังหวัดสงขลา 500 บาท/วัน

ช่างเชื่อม

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา 500 บาท/วัน

ช่างเชื่อมไฟฟ้า,อาร์กอน

จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง (สามารถขึ้นหลังคาได้)

ร้าน ส. ช่างเหล็ก - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>