งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

ช่างเชื่อมเฟอร์นิเจอร์

จังหวัดเชียงใหม่ - 33,000 บาท/เดือน

ช่างฉีดโลหะ

จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

ตำบลสันพระเนตร, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม ประจำสาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

ร้านท่าสายอลูมิเนียม รับสมัครช่างอลูมิเนียม

ร้านท่าสายอลูมิเนียม - ตำบลท่าสาย, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

ร้านท่าสายอลูมิเนียม รับสมัคร ช่างอลูมิเนียม ด่วน

ร้านท่าสายอลูมิเนียม - ตำบลท่าสาย, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

ช่างไฟ้ฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม-กลึงโลหะ

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลทุ่งสะโตก, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมโลหะ

จังหวัดเชียงราย - 9,930-16,000 บาท/เดือน

ร้านท่าสายอลูมิเนียม รับสมัคร ช่างอลูมิเนียม 1 ตำแหน่ง

ร้านท่าสายอลูมิเนียม - ตำบลท่าสาย, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

ร้านท่าสายอลูมิเนียม รับสมัคร ช่างอลูมิเนียม

ร้านท่าสายอลูมิเนียม - ตำบลท่าสาย, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

ช่างเชื่อมเฟอร์นิเจอร์

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลบ้านร้อง, อำเภองาว, จังหวัดลำปาง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หจก.โซล่าร์เซลล์เชียงราย รับสมัครช่างเชื่อม-ช่างไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซล่าร์เซลล์เชียงราย - จังหวัดเชียงราย

ช่างเชื่อมและเดินระบบ(ด่วนมาก)

ตำบลสันปูเลย, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

ร้านท่าสายอลูมิเนียม รับสมัครพนักงาน,ช่างอลูมิเนียม

ร้านท่าสายอลูมิเนียม - ตำบลท่าสาย, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

เชียงรายกันสาด รับสมัครช่างเชื่อม 3 อัตรา ด่วนน

ร้านเชียงรายกันสาด - จังหวัดเชียงราย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา