งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 38 งาน  

Welding Engineer

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

welding engineer

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 20,000-27,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบโลหะแผ่น

ตำบลพนานิคม, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

Metal Trade Planning Coordinator ทำงานโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา แหลมฉบัง

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่าง Bending / ช่างเชื่อม

ตำบลมาบข่า, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

Welding Engineer

บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเชื่อม

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Sales (Graphite Crucible/304I.P)[ขายเบ้าหลอมโลหะ 304I.P]

ตำบลศรีมหาโพธิ, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าทีมไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า), ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม

ตำบลบ้านบึง, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ

ตำบลท่าตูม, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างแม่พิมพ์โลหะ

ตำบลหนองข้างคอก, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อม

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด - ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อม

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างโลหะ

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อมประกอบ

จังหวัดชลบุรี - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมโครงสร้าง จ.ชลบุรี

ตำบลหนองไผ่แก้ว, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ

ตำบลบางกระเบา, อำเภอบ้านสร้าง, จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ห้อง LAB (โลหะวิทยา)ประจำสาขาพนัสนิค อ.แปลงยาว

ตำบลแปลงยาว, อำเภอแปลงยาว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเชื่อม อาร์กอน/ช่างเชื่อมไฟฟ้า

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>