งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

ช่างโลหะ

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

พนักงาน/ช่างแม่พิมพ์โลหะ

ตำบลกลางดง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

ช่างเชื่อม

จังหวัดสุรินทร์

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

จังหวัดอุบลราชธานี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

บริษัท เอเอสเอ็มซี อะโกรเทค จำกัด รับสมัครพนักงานผลิตถ่านอัดแท่ง และช่างเชื่อมเหล็ก

บริษัท เอเอสเอ็มซี อะโกรเทค จำกัด - ตำบลนาหนัง, อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย

ช่างกล , ช่างเชื่อม

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

ช่างเชื่อม

จังหวัดนครราชสีมา - 11,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา