งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

ช่างเชื่อม

จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเหล็ก

หจก. ตะวันฉาย เอ็นจิเนียริ่ง - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างสี/ช่างเหล็ก) ประจำเดอะมอลล์นครราชสีมา สอบถาม 02-2691010-5 / 044

จังหวัดนครราชสีมา - 9,000-10,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม , ช่างประกอบ และ ช่าง Mechanic ประจำ บ.Corn Products อ.สีคิ้ว ด่วน

ตำบลสีคิ้ว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างโลหะ

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อมประกอบติดตั้ง

ตำบลสุขสวัสดิ์, อำเภอไพรบึง, จังหวัดศรีสะเกษ

พนักงาน/ช่างแม่พิมพ์โลหะ

ตำบลกลางดง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

จังหวัดอุบลราชธานี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างกล , ช่างเชื่อม

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เอเอสเอ็มซี อะโกรเทค จำกัด รับสมัครพนักงานผลิตถ่านอัดแท่ง และช่างเชื่อมเหล็ก

บริษัท เอเอสเอ็มซี อะโกรเทค จำกัด - ตำบลนาหนัง, อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา