งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างโลหะ ช่างสติ๊กเกอร์

ตำบลเหนือเมือง, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่างเชื่อม , ช่างประกอบ ประจำ บ.Corn Products อ.สีคิ้ว ด่วน

ตำบลสีคิ้ว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา - 13,000 บาท/เดือน

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

จังหวัดอุบลราชธานี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างกล , ช่างเชื่อม

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา