งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

ช่างเชื่อม

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด - ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่างเหล็ก

หจก. ตะวันฉาย เอ็นจิเนียริ่ง - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด ( มหาชน ) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

จังหวัดอุบลราชธานี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา