งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคตะวันตก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

หัวหน้าช่างเชื่อม/ช่างผลิตตัวอย่าง

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

ช่างเชื่อมทั่วไป / ช่างเชื่อมเหล็ก (ประจำราชบุรี)

ตำบลโพธาราม, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ช่างเชื่อม (ด่วนมาก)

ตำบลแสงอรุณ, อำเภอทับสะแก, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ช่างเชื่อม (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

วิศวกรการหล่อโลหะ(Foundry Process Engineer) (บ้านโป่ง))

จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา