งาน อุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะ ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

PROCESS ENGINEER ( metal stamping )

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเชื่อม ช่างประกอบ งานโครงสร้าง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ(Tool Room Technician)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเชื่อมอาร์กอน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเชื่อม

จังหวัดพิษณุโลก

ช่างเชื่อม

ตำบลย่านยาว, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

ช่างเชื่อม

ตำบลคลองคะเชนทร์, อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร

ช่างเชื่อม (ฝ่ายผลิต)

จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่างเชื่อม ,พับ ,ตัดแก๊ส

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเชื่อม

จังหวัดสระบุรี

ช่างเหล็ก, ตัดต่องานเหล็ก และกรรมกรทั่วไป

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมอาร์กอน

จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างเชื่อม (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

จังหวัดสมุทรสงคราม - 11,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมประกอบ

จังหวัดสระบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม / ช่างประกอบจำนวนมาก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000-45,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้ง (งานโลหะ,งานท่อ)

จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

จังหวัดสุพรรณบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอุตสาหกรรมเหล็ก - โลหะในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา