งาน อวกาศ - การบิน ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

งานที่ 1-9 จาก 9 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ผู้จัดการแผนกตั๋วโดยสารเครื่องบิน (Ticketing Manager)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ รับ-ส่ง ลูกเรื่อ ประจำสายการบิน

ภาคเหนือ 10,000-14,000 บาท/เดือน

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( กิจการทัวร์ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานเสิร์ฟ สาขา Central Airport เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 9,000 บาท/เดือน

Pushback Driver (พนักงานขับรถดันเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงราย

Pushback Driver (พนักงานขับรถดันเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงใหม่

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล รับสมัคร พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน 2 อัตรา () และ รับนักศึกษาฝึกงาน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล - จังหวัดเชียงราย 10,000 บาท/เดือน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล รับสมัคร พนักงาน จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน หลายอัตรา และรับ นักศึกษาฝึกงาน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล - จังหวัดเชียงราย 10,000 บาท/เดือน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล .รับสมัคร พนักงานจำหน่าย บัตรโดยสารเครื่องบิน หลายอัตรา และรับนักศึกษาฝึกงาน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล - จังหวัดเชียงราย 10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอวกาศ - การบินในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา