งาน อวกาศ - การบิน ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( กิจการทัวร์ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน(Ticketing Officer)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานเสิร์ฟ สาขา Central Airport เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

Pushback Driver (พนักงานขับรถดันเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงราย

Pushback Driver (พนักงานขับรถดันเครื่องบิน)

จังหวัดเชียงใหม่

Admin สายการบินกานต์แอร์ (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล รับสมัคร พนักงาน จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน หลายอัตรา และรับ นักศึกษาฝึกงาน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล - จังหวัดเชียงราย - 10,000 บาท/เดือน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล .รับสมัคร พนักงานจำหน่าย บัตรโดยสารเครื่องบิน หลายอัตรา และรับนักศึกษาฝึกงาน

หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล - จังหวัดเชียงราย - 10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอวกาศ - การบินในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา