งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 53 งาน  

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานคุมเครื่องพิมพ์ไวนิล

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องโรตารี

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างพิมพ์เครื่อง Heidelberg

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ช่างสกรีนเสื้อ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

รับพนักงานกราฟฟิก รับสมัครช่างอ้าต โรงพิมพ์

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พิมพ์ (Printing Staff)

ตำบลกระบี่น้อย, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ดิจิตอล

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>