งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 28 งาน  

Editor/Photographer

ตำบลรัษฎา, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

ร้าน เปเปอร์ ก็อปปี๊ รับสมัคร พนักงานถ่ายเอกสาร

ตำบลคลองแห, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ร้านน้องเดียร์ รับสมัคร พนักงานถ่ายเอกสาร

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับพนักงานกราฟฟิก รับสมัครช่างอ้าต โรงพิมพ์

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พิมพ์ (Printing Staff)

ตำบลกระบี่น้อย, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

พนักงานถ่ายเอกสาร

ตำบลคลองแห, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร

จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ด่วนน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-9,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร

จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานพิสูจน์อักษร

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างพิมพ์(เครื่องจักร)

จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>