งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 42 งาน  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานสิ่งพิมพ์) ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - 15,000-18,000 บาท/เดือน

รับพนักงานกราฟฟิก รับสมัครช่างอ้าต โรงพิมพ์

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พิมพ์ (Printing Staff)

ตำบลกระบี่น้อย, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ศูนย์ถ่ายเอกสารลัคกี้ - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ศูนย์ถ่ายเอกสารลัคกี้ - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ***ด่วนนน

ศูนย์ถ่ายเอกสาร LUCKY - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ด่วนน

ศูนย์ถ่ายเอกสารลัคกี้ - อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ด่วนน

ศูนย์ถ่ายเอกสารลัคกี้ - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างพิมพ์(เครื่องจักร)

จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานพิสูจน์อักษร

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ด่วนนน

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานถ่ายเอกสาร ด่วน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>