งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

โรงพิมพ์มุ่ยเจริญ แม่จัน รับสมัครช่างพิมพ์ เพศชาย 1 ตำแหน่ง

มุ่ยเจริญ - ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย

ช่างเทคนิค / ช่างฝึกหัด / ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

บรรณาธิการ / พิสูจน์อักษร

ตำบลน้ำแพร่, อำเภอหางดง, จังหวัดเชียงใหม่

ช่างพิมพ์

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

Photo and Video Editor

ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000 บาท/เดือน

Brand Ambassador - Content Editor & Social Media

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

Web Content Editor

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย - 10,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมปริ๊นเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างพิมพ์สกรีน

จังหวัดลำปาง - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัคร Needed: Video editor(Chiang Mai)

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา