งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย 10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร..ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

Thai Designer & Video Editor

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์,ช่างซ่อมปริ้นเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์กร๊าฟฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

EDITOR/Visual Effect

จังหวัดเชียงใหม่

คุณแจ๊คกราฟฟิคดีไซน์ รับสมัคร กราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบสิ่งพิมพ์

คุณแจ๊คกราฟฟิคดีไซน์ - ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

พนักงานประจำร้านถ่ายเอกสาร

จังหวัดเชียงใหม่ 7,000 บาท/เดือน

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์สันโค้งน้อย รับสมัครพนักงานประจำร้านถ่ายเอกสาร

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์(สันโค้งน้อย) - ตำบลสันโค้ง, อำเภอดอกคำใต้, จังหวัดพะเยา

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์สันโค้งน้อย รับสมัครพนักงานประจำร้านถ่ายเอกสาร

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์สันโค้งน้อย - ตำบลสันโค้ง, อำเภอดอกคำใต้, จังหวัดพะเยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา