งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

EDITOR/Visual Effect

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานทั่วไป(งานโต๊ะในโรงพิมพ์)

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

งานโต๊ะโรงพิมพ์

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงาน MASKING/GRAPHICS EDITOR ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

artwork graphic for printing

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานถ่ายเอกสาร (มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานถ่ายเอกสาร..ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างพิมพ์

ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์(สันโค้งน้อย) รับสมัครพนักงานประจำร้านถ่ายเอกสาร

ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์(สันโค้งน้อย) - ตำบลสันโค้ง, อำเภอดอกคำใต้, จังหวัดพะเยา

หจก.ลานนาพริ้นท์ฟอร์ม ช่างพิมพ์ / ช่างตีเบอร์ /พนักงานทั่วไป

หจก.ลานนาพริ้นท์ฟอร์ม - จังหวัดเชียงราย

ช่างเทคนิค / ช่างฝึกหัด / ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

โรงพิมพ์มุ่ยเจริญ แม่จัน รับสมัครช่างพิมพ์ เพศชาย 1 ตำแหน่ง

มุ่ยเจริญ - ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย

Photo and Video Editor

ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา