งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

งานที่ 1-8 จาก 8 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

จังหวัดชลบุรี 9,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

จังหวัดชลบุรี 12,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

จังหวัดชลบุรี 9,000-16,000 บาท/เดือน

ช่างพิมพ์ / ผุ้ช่วยช่างพิมพ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัคร กราฟฟิก ดีไซน์ , ช่างปริ้นท์ (เครื่องอิงค์เจ็ท) บจก. คิดดี มีดี 0867129554 ระยอง

จังหวัดระยอง 9,000-12,000 บาท/เดือน

PRODUCTION MANAGER (PRINTING)

จังหวัดระยอง

PRODUCTION MANAGER (PRINTING)

จังหวัดระยอง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา