งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

Graphic Design/ช่างพิมพ์

ตำบลนาเกลือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

จังหวัดชลบุรี

ผุ้จัดการโรงพิมพ์

ตำบลพนัสนิคม, อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

ช่างฝึกหัดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Video Editor

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 14,000-19,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการอาวุโสศูนย์บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างพิมพ์ออฟเซต/หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซต

ตำบลมาบโป่ง, อำเภอพานทอง, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา(ศูนย์บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์ครบวงจร)

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมปริ๊นเตอร์

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเครื่องพิมพ์

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานช่างพิมพ์ ( ด่วนมาก )

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา