งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

ผู้จัดการอาวุโสศูนย์บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างพิมพ์/ช่างหลังพิมพ์(ตัด,สติ๊กเกอร์)

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างพิมพ์ออฟเซต/หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซต

ตำบลมาบโป่ง, อำเภอพานทอง, จังหวัดชลบุรี

Video editor

ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Video Editor

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 14,000-19,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา(ศูนย์บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์ครบวงจร)

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยช่างเครื่องถ่ายเอกสารฝึกหัด

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

ช่างซ่อมปริ๊นเตอร์

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

หัวหน้าเครื่องพิมพ์ (กราเวียร์)และผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์ (มือ1,2)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเครื่องพิมพ์

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานช่างพิมพ์ ( ด่วนมาก )

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Graphic & Video Editor

ตำบลอรัญประเทศ, อำเภออรัญประเทศ, จังหวัดสระแก้ว

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

PRINTING ENGINEER

จังหวัดชลบุรี - 38,000-42,000 บาท/เดือน

PRINTING ENGINEER

จังหวัดชลบุรี - 38,000-42,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา