งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 21 งาน  

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

printing technology specialist

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา(ศูนย์บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์ครบวงจร)

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยช่างเครื่องถ่ายเอกสารฝึกหัด

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานถ่ายเอกสาร

จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมปริ๊นเตอร์

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

ช่างพิมพ์

ตำบลห้วยกะปิ, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Video Editor

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 14,000-19,000 บาท/เดือน

หัวหน้าเครื่องพิมพ์ (กราเวียร์)และผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์ (มือ1,2)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเครื่องพิมพ์

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานช่างพิมพ์ ( ด่วนมาก )

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Graphic & Video Editor

ตำบลอรัญประเทศ, อำเภออรัญประเทศ, จังหวัดสระแก้ว

printing factory manager

ACT Imaging (Thailand) Co., Ltd - ภาคตะวันออก

QC สิ่งพิมพ์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมปริ๊นเตอร์

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Pressman (ช่างพิมพ์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (มีประสบการณ์)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

หัวหน้าเครื่องพิมพ์/รีดเงา/ปั๊ม/ขึ้นรูปกล่อง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์จ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>