งาน สิ่งทอ - แฟชั่น ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคกลาง

งานที่ 1-3 จาก 3 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานขายเสื้อผ้า

จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างตัดผ้า สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ช่างซ่อมจักรยาน Dee Kriangkraiบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ช่างซ่อมจักรยาน 12,000

ตำบลเกรียงไกร, อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 9,000-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสิ่งทอ - แฟชั่นในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา