งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 31 งาน  

บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์อกนนิคส์ จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ(QA) 1 ตำแหน่ง

บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิกส์ จำกัด - ตำบลเมืองชุม, อำเภอเวียงชัย, จังหวัดเชียงราย

QC Engineer

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC (ชาย)

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-13,000 บาท/เดือน

QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER

จังหวัดลำพูน

QA Engineer

จังหวัดลำปาง

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านการบริการ)

จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สาขาเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

จังหวัดลำปาง

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานเชียงใหม่)

ตำบลโป่งแยง, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เภสัชกรฝ่ายผลิต และ เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

พนักงานควบคุมคุณภาพรายวัน

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ QC

จังหวัดเชียงราย

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ตำบลป่าแมต, อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด - ตำบลแม่คำ, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย

พนักงานคิวซี พนักงานคุมเครื่องจักร

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ(ไข่ไก่)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>