งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 51 งาน  

ผู้ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบคุณภาพระบงานสาขา (เพศหญิง)(ระดับหัวหน้างาน)

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วย QC ในสายการผลิต

ตำบลท่าวังพร้าว, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงาน Quality Control (QC) & Packing

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ควมคุมคุณภาพ QC

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ(ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานฝ่ายผลิต,ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบคุณภาพ (QI)

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ(ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ QA**ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

QA ประจำโรงงาน

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (QA)

ตำบลหางดง, อำเภอหางดง, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการฝ่าย QC/ผู้ช่วยผู้จัดการ QC

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าส่วน QA

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานควบคุมคุณภาพ

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Manager)

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานประกันคุณภาพ QA

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>