งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ 1-20 จาก 53 งาน  

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

QUALITY ASURANCE (QA)

ตำบลนากลาง, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

ช่าง 1 ฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลร่มเกล้า, อำเภอนิคมคำสร้อย, จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)

ตำบลบึงกาฬ, อำเภอเมืองบึงกาฬ, จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

ช่างเทคนิค/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ตำบลกลางดง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QA Supervisor)

ตำบลนากลาง, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

QA Engineer

ตำบลจอหอ, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างาน QC.Micro & QC.FG

ตำบลโตนด, อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

ISO Supervisor

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครราชสีมา

QA Manager

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>