งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ 1-20 จาก 29 งาน  

ช่างเทคนิค/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ตำบลกลางดง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตฝ่ายขาย

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพ ( QMR )

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ( ผลิตขนม )

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

ตำบลสุขสวัสดิ์, อำเภอไพรบึง, จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ ISO

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ISO

ตำบลโคกม้า, อำเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ตำบลบ้านค้อ, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 13,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

QA Engineer

ตำบลจอหอ, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างาน QC.Micro & QC.FG

ตำบลโตนด, อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วย ผจก.ควบคุมและประเมินคุณภาพ (รองรับการขยายงาน)

ตำบลจอหอ, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ

ตำบลหนองระเวียง, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ศูนย์กระจายสินค้า CDCขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

QA Supervisor

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

ตำบลครบุรี, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

ISO Coordinator

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ตำบลสว่างแดนดิน, อำเภอสว่างแดนดิน, จังหวัดสกลนคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ (LAB)

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>