งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดสุรินทร์

งานที่ 1-20 จาก 87 งาน  

หัวหน้างาน QC.Micro & QC.FG

ตำบลโตนด, อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

ตำบลเสิงสาง, อำเภอเสิงสาง, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC

ตำบลเสิงสาง, อำเภอเสิงสาง, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงาน QC (รายวัน)

ตำบลตรวจ, อำเภอศรีณรงค์, จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ ( QA )

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

ตำบลตรวจ, อำเภอศรีณรงค์, จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้างาน QC.PK & QC.FG

ตำบลโตนด, อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

จนท.ควบคุมเอกสาร ISO

จังหวัดนครราชสีมา - 12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตำบลโตนด, อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพและธุรการศูนย์บริกา(warranty claim )

ตำบลเมืองเก่า, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ตำบลมะเกลือเก่า, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

Mechanical Supervisor :1 Person / Mechanical QC Supervisor : 1 person

ตำบลจันทึก, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการแผนกควบคุมเอกสารคุณภาพ (ประจำ บ.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น)

มหาชัย, อ.ปลาปาก

ISO Document Control Staff

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ตำบลสว่างแดนดิน, อำเภอสว่างแดนดิน, จังหวัดสกลนคร

QA Supervisor

ตำบลนากลาง, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครด่วน เภสัชกรประจำโรงงาน (Production,QA,QC,R&D)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้จัดการ QC QA R&D

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานควบคุมคุณภาพ (LAB)

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ

ตำบลครบุรี, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>