งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ 1-20 จาก 34 งาน  

พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

ตำบลสุขสวัสดิ์, อำเภอไพรบึง, จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

Shengtai Broware Thailand Co., Ltd - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

Quality Manager

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่ TQM

ตำบลโคกเริงรมย์, อำเภอบำเหน็จณรงค์, จังหวัดชัยภูมิ - 17,500-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA

อำเภอกุฉินารายณ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) โรงชำแหละสุกร (ขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

QC Manager

ตำบลร่มเกล้า, อำเภอนิคมคำสร้อย, จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC LAB ) เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Production/Packing)

ตำบลหนองบัวศาลา, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (สาขาบุรีรัมย์)

จังหวัดบุรีรัมย์

พนักงานประกันคุณภาพ

ตำบลสุขสวัสดิ์, อำเภอไพรบึง, จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ระบบ GMP/ISO 9001:2015

ตำบลโพนข่า, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ

QC INSPECTOR (ไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมคุณภาพการเกษตร

ตำบลบ้านค้อ, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำบลลาดบัวขาว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

ISO Supervisor

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมคุณภาพ ( QA )

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพดิน

ตำบลนากลาง, อำเภอนากลาง, จังหวัดหนองบัวลำภู

ผช.ผจก. หรือ ผจก. ควบคุมคุณภาพ (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ( ผลิตขนม )

จังหวัดนครราชสีมา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>