งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน  

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (QA)

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้า QC

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วย QMR

จังหวัดราชบุรี - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

จังหวัดตาก

Audit Officer / QC / QA (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต/ธุรการวิศวกรรม

จังหวัดกาญจนบุรี - 12,000-16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่QAไลน์

จังหวัดกาญจนบุรี

QC Officer (ประจำราชบุรี)

ตำบลดอนทราย, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

จังหวัดตาก

หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

พนักงาน QC เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี - 14,000 บาท/เดือน

Senior Production Supervisor / Continuous Improvement (CI) Supervisor

ตำบลบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำบลแม่ปะ, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

QA Asst. Manager (Hua-Hin Factory)

ตำบลหัวหิน, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลป่าไก่, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>