งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 36 งาน  

QA Manager

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 40,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่ควบคุณคุณภาพ (ประจำโรงงานผลิตอาหารแปรรูป)

จังหวัดราชบุรี - ตำบลบางแขม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

QA เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (รับเข้า)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - ตำบลตำหรุ, อำเภอบ้านลาด, จังหวัดเพชรบุรี

QC Leader

ตำบลสระพัง, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำบลศาลาลัย, อำเภอสามร้อยยอด, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานควบคุมคุณภาพ QC

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

QC Supervisor (ประจำราชบุรี) ด่วน

จังหวัดราชบุรี

พนักงาน QC

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารด้านคุณภาพ

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

QC Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านไร่, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

QA Technician

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

QA Engineer

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

จังหวัดกาญจนบุรี

QC Officer (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

QA Engineer

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

QC Officer / Supervisor (ประจำราชบุรี)

ตำบลดอนทราย, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>