งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 26 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

จังหวัดสระบุรี

Suppervisor - ประกันคุณภาพ (บางบาล)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกบริหารงานคุณภาพ

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานประกันคุณภาพ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continuous Improvement (CI) Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Supervisor (Electric parts)

จังหวัดสระบุรี 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคควบคุมคุณภาพ (QC ก๊อกน้ำ)

จังหวัดสระบุรี

ผู้ควบคุมคุณภาพ(วัตถุดิบ)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Quality System Supervisor (วางแผน,จัดทำ,พัฒนาระบบคุณภาพ GMP/HACCP)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสระบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ (คิวซีไลน์)

จังหวัดพิจิตร 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Officer)

อำเภอวชิรบารมี, จังหวัดพิจิตร 12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000-30,000 บาท/เดือน

Continuous Improvement Engineer Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Job ID: 8828] QA Supervisor

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (R&D/QA Supervisor) ประจำบจก.ท่าหลวงเกษตร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสระบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>