งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 92 งาน  

QC staff(Japanese Speaker)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

Supplier Quality Engineer ( Ayutthaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-50,000 บาท/เดือน

QC staff

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-40,000 บาท/เดือน

พนักงานประกันคุณภาพ (QA)

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสงคราม - 305 บาท/วัน

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Continuous Improvement Engineer Supervisor

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continuous Improvement Engineer Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ DCC/ISO

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibrator)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Engineer (ประจำโรงงานอยุธยา)

ตำบลสามบัณฑิต, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Manager(ผู้จัดการแผนกควบคุมและประกันคุณภาพ)

ตำบลป่าขะ

QC supervisor

ตำบลอู่ทอง, อำเภออู่ทอง, จังหวัดสุพรรณบุรี

Quality Assurance Manager

ตำบลสนับทึบ, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC. Asst. Manager

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA/ISO Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ฟาร์มหมู)

จังหวัดลพบุรี

พนักงานปฏิบัติการประกันคุณภาพ (โรงงานพระพุทธบาท)

ตำบลพระพุทธบาท, อำเภอพระพุทธบาท, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ ISO

ตำบลวังจุฬา, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Quality System Supervisor

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม)

จังหวัดสมุทรสงคราม

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>