งาน นักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนา ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 1285 งาน  

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์

ตำบลลำลูกกา, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี - 30,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ฉลากและบรรจุภัณฑ์)

ตำบลขุนแก้ว, อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ไทย

นักเคมี/ QC Officer

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก R&D

ตำบลท่าข้าม, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้แทนฝ่ายขายสารมาตรฐานและวัสดุวิทยาศาสตร์

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ R&D

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Manager)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

ด่วนมาก ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑ์เคมี) พระราม2-สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการส่วนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพฯ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสระบุรี

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ) - กรุงเทพ (เพศชาย)

กรุงเทพฯ - 19,000-23,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑ์เคมี) พระราม2-สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์

จังหวัดสมุทรสาคร

R&D Specialist (Foods)-ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต

จังหวัดปทุมธานี

LAB Assistant ( ผู้ช่วย LAB )

กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เคมี

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนาในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>