งาน นักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนา ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 1238 งาน  

Sales Manager/Sales Assistant Manager(Chemical)

กรุงเทพฯ - 40,000-70,000 บาท/เดือน

R&D Engineer

จังหวัดระยอง - 25,000-35,000 บาท/เดือน

R&D officer

จังหวัดชลบุรี - 23,000-26,000 บาท/เดือน

นักวิจัย (Phenolic)

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. - กรุงเทพฯ

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ) - กรุงเทพ (เพศชาย)

กรุงเทพฯ - 19,000-23,000 บาท/เดือน

Motorcycle R&D Engineer (Product Engineer) PT17031704

ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

Sales Representative (Chemical) PT17031713

กรุงเทพฯ - 45,000-65,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ R&D

จังหวัดปราจีนบุรี

นักเคมี

ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

นักวิเคราะห์ยา

กรุงเทพฯ

นักเคมี (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ประจำสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำบลคำป่าหลาย, อำเภอเมืองมุกดาหาร, จังหวัดมุกดาหาร

R & D ( เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sales Representative (Chemical) PT17031713

กรุงเทพฯ - 45,000-65,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์( Retort)

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี (R&D Officer)

ตำบลบ้านใหม่, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

นักวิทยาศาสตร์/นักเคมี/Chemist (ชาย) ประจำโรงงานชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรเหมืองแร่,วิศวกรธรณี,นักธรณี, วิศวกรโยธา

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนาในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>