งาน นักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนา ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 1176 งาน  

Sales(Chemical)

กรุงเทพฯ - 30,000-45,000 บาท/เดือน

Chemical Engineer

จังหวัดชลบุรี

Chemical Plant Operator

จังหวัดระยอง - 30,000-35,000 บาท/เดือน

Market Research Assistant Manager

จังหวัดเชียงใหม่

Market Research Assistant Manager

จังหวัดเชียงใหม่

ครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดนนทบุรี

ครูวิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์)/ครูสังคม

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ lab

อำเภอหนองเสือ, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมีประจำโรงไฟฟ้าอุดร

จังหวัดอุดรธานี - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดกาฬสินธุ์ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

ตำบลลำโพ, อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี

Sales Engineering (Mechanical / Chemical / Textile)

ตำบลท่าข้าม, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักเคมี

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Service นอกสถานที่(Scientist or Engineer) จบสายเคมี

วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หญิง(technical support) ทำงานจันทร-ศุกร์

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ

R&D Officer (Beverage)

กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดปทุมธานี - ตำบลนาสี, อำเภอสุวรรณคูหา, จังหวัดหนองบัวลำภู - 11,000-16,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักวิจัย

ไทย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์ยา

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย -นักพัฒนาในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>