งาน ท่าเรือ - ทางทะเล ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายอู่ต่อเรือ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครฯ ตำแหน่งกะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา))

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,430 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสาขา อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท่าเรือ, อำเภอปากพลี, จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการท่าเรือฯ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาท่าเรือ-อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานท่าเรือ - ทางทะเลในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา