งาน ท่าเรือ - ทางทะเล ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานที่

ไทย

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพฯ

งานที่ 1-20 จาก 36 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Air Sea Freight Forwarders (MO CHIT)

กรุงเทพฯ 25,000-30,000 บาท/เดือน

Deputy GM. (Sea Freight) (Laemchabang) PT17060810

กรุงเทพฯ 80,000-100,000 บาท/เดือน

Customer Service Supervisor (Sea Freight) PT17060811

กรุงเทพฯ 20,000-35,000 บาท/เดือน

Customs Brokerage (เดินตรวจปล่อยตั๋ว Sea freight / Airfreight)

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาภูเก็ต-ท่าเรือ (Team Manager)

กรุงเทพฯ 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ - ศูนย์การค้า The Wharf สมุย

กรุงเทพฯ

Assistant Sea Freight & Cross Border Manager

กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนขนส่งทางน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา ท่าเรือ (ภูเก็ต)

กรุงเทพฯ 9,500-13,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา ท่าเรือ (ภูเก็ต) (Team Manager)

กรุงเทพฯ 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการศูนย์การค้า The Wharf (ประจำเกาะสมุย)

กรุงเทพฯ

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ( ประจำศูนย์การค้า The Wharf เกาะสมุย )

กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า / ช่างประปา ( ประจำศูนย์การค้า The Wharf สมุย )

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด ( ประจำศูนย์การค้า The Wharf เกาะสมุย )

กรุงเทพฯ 15,000-20,000 บาท/เดือน

SEA FREIGHT EXPORT DOCUMENT

กรุงเทพฯ 13,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานการท่าเรือกรุงเทพ)

จังหวัดสมุทรปราการ 12,000-15,000 บาท/เดือน

Sea Freight Export Customer Service

กรุงเทพฯ 16,000-19,000 บาท/เดือน

SEA FREIGHT IMPORT D/O

กรุงเทพฯ 13,000-16,000 บาท/เดือน

Sea Freight Assistance Manager

กรุงเทพฯ

ธุรการประจำการท่าเรือคลองเตย

กรุงเทพฯ 9,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานท่าเรือ - ทางทะเลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>