153  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ - ธุรการและสวัสดิการ ประจำ อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

Assistant Training Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม)

จังหวัดสงขลา

Assistant Training Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ภาษาจีน)

จังหวัดสงขลา

Assistant Training Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภาษาจีน)

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

HR Officer

อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำ จ.เลย (STA-LI)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

HR officer (GRE) ด่วน

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล สาขา หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

พนักงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(ฝึกอบรม)

จังหวัดสงขลา

พนักงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>