377  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

+++ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง+++

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล (มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล (ดูแลค่าจ้าง และ เงินเดือน)

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาอัตรากำลัง)

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสงขลา

+++ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง+++

จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี ธุรการ บุคคล

ร้านเต้าหู้ปลาสยาม - จังหวัดสงขลา

+++ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง+++

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>