168  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ HR Executive

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประเมินผล)

จังหวัดสงขลา

พนักงานธุรการแรงงานสัมพันธ์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานธุรการแรงงานสัมพันธ์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

HR Executive

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาหาดใหญ่)

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล

อำเภอนาหม่อม, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>