162  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ธุรการบุคคล

จังหวัดสงขลา

HR Executive

จังหวัดสงขลา

+++ พนักงานฝ่ายบุคคล สวัสดิการ เงินเดือน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ +++

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

+++ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำสำนักงานหาดใหญ่+++

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสงขลา

+++ พนักงานฝ่ายบุคคล สวัสดิการ เงินเดือน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ +++

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสาขาสงขลา ( PSE)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

พนักงานทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สรรหา/คัดเลือก

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

HR Executive

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

HR Executive

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เค.พี.เค.บิลดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา

ธุรการบุคคล

บริษัท เค.พี.เค.บิลดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา

HR Executive

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าบุคคล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริหารค่าตอบแทน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด รับสมัคร พนักงานทรัพยากรบุคคล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>