6  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครด่วน HR Trainer ขอนแก่นรายได้ตามตกลง + สวัสดิการอื่นๆ

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น