8  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Supervisor)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ Payroll โรงงาน

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหาว่าจ้าง) จ.มหาสารคาม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 9,000-13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม(Location)

Central Group - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ประจำขอนแก่น

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. - จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำสาขาขอนแก่น

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขา ขอนแก่น)

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดขอนแก่น