10  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจำนวน1อัตรา

: บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด - อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานฝึกอบรม

จังหวัดขอนแก่น - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดขอนแก่น - 9,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัยส่วนบุคคล PA

จังหวัดขอนแก่น - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม

จังหวัดขอนแก่น - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไพรัชโฮมเดคคอร์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดขอนแก่น

English to Thai Translator Self Employment

Gengo - จังหวัดขอนแก่น