10  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

HRM/Assistant HR(ทำงานที่ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขา ขอนแก่น)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดขอนแก่น

HRM/Assistant HR(ทำงานที่ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

HRM/Assistant HR(ทำงานที่ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

จังหวัดขอนแก่น - 16,000 บาท/เดือน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

จังหวัดขอนแก่น - 16,000 บาท/เดือน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 16,000 บาท/เดือน

Recruitment Executive (ส่วนโรงงาน PC ประจำขอนแก่น-โคราช) ด่วนมาก

ISS Support Services Co.,Ltd. - จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

จังหวัดขอนแก่น - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (HRD Officer) สาขาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น