12  

งาน ทรัพยากรบุคคล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดขอนแก่น - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคคล

จังหวัดขอนแก่น - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที่ ( ประจำสาขาขอนแก่น / บางบัวทอง )

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครด่วน HR Trainer ขอนแก่นรายได้ตามตกลง + สวัสดิการอื่นๆ

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

Trainer(ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากร)

เอสแอลแอลโกล - จังหวัดขอนแก่น - 10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล

เค - จังหวัดขอนแก่น

Recruiter เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ประจำสาขาขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สรรหา - จังหวัดขอนแก่น